Házirend és üzemeltetési szabályzat

 

Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a szálláshelyek biztonsága és a többiek nyugalma érdekében tartsák be az alábbi szabályokat:

1)     A kempinget és fedett szállásokat csak azok a vendégek látogathatják, illetve bérelhetnek területet, akik a házirendet magukra és hozzátartozóikra nézve elfogadják és betartják.

2)    A kemping területére és a fedett szállásokra érkező szálló vendégek belépéskor kötelesek a recepción bejelentkezni és okmányaikat regisztráció céljából a recepción tartózkodó munkatársnak átadni.  

3)    A regisztrált vendégek karszalagot kapnak, melyet kötelesek az itt tartózkodásuk ideje alatt jól látható helyen viselni.

Vendégeink nyugalma érdekében a szálláshelyen a szálláshely jellegére utaló karszalaggal lehet csak tartózkodni. Ellenkező esetben pótdíjat számítunk fel. Megértésüket köszönjük.

4)    A recepció 8:00-22:00 óráig tart nyitva, ha kérdése van, illetve segítségre van szüksége forduljon kollégáinkhoz. 24 órás ügyeleti szolgáltatás telefonon (+36204465012).

5)    A szálláshelyek elfoglalását, illetve elhagyását kérjük, hogy a recepció nyitvatartási rendjéhez igazítsa. Igény esetén az érkezési/elutazási időpontban a tulajdonos képviselője jelen van.

6)    Gépjárművek a kemping területén max. 5 km/h sebességgel közlekedhetnek. A kemping területén a Kresz-szabályai érvényesek. Az ittas vezetés szigorúan tilos!

7)    Háziállat (kutya, macska) a kemping területére díjmentesen behozható. Azok egészségi állapotáért és viselkedéséért a gazda teljes mértékben felelősséggel tartozik. A háziállatok a szociális helyiségekbe (WC, fürdő) területére nem vihetők be! A tulajdonos az állat által okozott kárt köteles megtéríteni, illetve a környezet szennyezését eltakarítani.

8)    A vendég köteles a kempinghelyét rendben tartani és tisztán elhagyni.

9)    A kemping területén tüzet rakni kizárólag az arra kijelölt helyen grillezés, bográcsozás, vagy szalonnasütés céljából lehet. A tüzet a program befejeztével minden esetben el kell oltani!

10)  A tűzifaaprításhoz használatos eszközöket csak 18. életévüket betöltött, cselekvőképes vendégek használhatják.

11)   Mosogatni csak az erre kijelölt helyen szabad. A kemping egész területén tilos autót mosni, locsolni, tisztítószeres vizet kiönteni.

12)  A MOSOGATÓBA ÉTELMARADÉKOT ÖNTENI TILOS! Ételmaradékot és egyéb, az étel előállításából származó hulladékot kérjük a komposztálóba helyezzék.

13)  A 18 év alatti gyerekekért szüleik, illetve kísérőik felelnek. Kérjük a gyerekeket folyamatos felügyelet alatt tartani.

14)  Orvosi ügyelet Dunaszigeten a körzeti orvos rendelési idejében, illetve ezen kívül Mosonmagyaróváron működik. Elsősegély felszerelés a recepción található. Egyúttal a recepción rendelkezésre állnak kollégák, akik az esetlegesen felmerült problémákkal kapcsolatban segíteni tudnak.

15)  Személyi sérülés, vagyoni kár esetén hívja a 112 segélyhívószámot.

16)  Kérjük Önöket, hogy a kemping területét és belső helyiségeit, mellékhelyiségeit tartsák tisztán.

17)  A kemping területén szemetelni tilos! Szemetet az erre kijelölt gyűjtőkben kell elhelyezni.

18)  A kemping területén elhagyott értékekért, a kempingben felejtett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

19)  A létesítmény területén található szállásokat, szolgáltatásokat biztosító berendezéseket rongálni tilos! Amennyiben rongálás történik, az okozott kár értékét a rongáló köteles megtéríteni. Kérjük, ha bármely berendezés hibáját észleli, haladéktalanul jelentse, hogy a hibaelhárítást megkezdhessük. A szándékos rongálás, vagy berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést vagy feljelentést von maga után.

20) Kérjük óvják a kempingben található növényeket, bokrokat, azok ágait, hajtásait ne törjék le.

21)  A szálláshelyeken dohányozni tilos. Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehetséges.

22) Kérjük felesleges hangoskodással, zajjal, zenehallgatással, trágár, illetlen beszéddel ne zavarja más vendégek nyugalmát! JBL és egyéb zajkeltő eszközöket a szálláshelyeinkre nem tudunk beengedni. 22:00-08:00 óra között kérünk csendet tartani.

23) A berendezési tárgyakat a helyükről elvinni nem lehet.

24) Elektromos hálózatra saját eszközöket csak felügyelet mellett szabad feszültség alá helyezni és ott hagyni.

25) Az asztali tenisz vendégeink számára ingyen használható. Kérjük tartsa tiszteletben, hogy az Ön után érkező vendég is használni szeretné.

 

Kiegészítő házirend házakhoz/szobákhoz

Kedves Vendégeink! Az általános házirenden kívül, továbbá a házakba/szobákba kihelyezett tájékoztatón felül az alábbi kiegészítés vonatkozik Önökre.

26) A szállás elfoglalására az érkezés napján 16:00 órától van lehetőség. A távozás napján 10:00 óráig kell a szállást elhagyni. Amennyiben a vendég ezt nem teljesíti a megjelölt időpontig, további ½ napi szállásdíj megfizetésére köteles.

27) Kizárólag az adott házban lakó vendégek parkolhatnak a ház közvetlen környezetében.

28) A szobákban az egyéni fűtő/hűtő berendezések használata nem megengedett. A szobákban főzni tilos!

29) A házakba/szobákba háziállatot bevinni TILOS!

30) A szobák ablakait kérjük csukják be, ha nem tartózkodnak a szálláshelyen, mert egy esetleges vihar, zápor esetén a szobákba beeső csapadék, vagy huzat tönkreteszi a berendezést.

31)  Kérjük, hogy elektromos berendezést felügyelet nélkül NE hagyjanak a szobában a hálózatra csatlakoztatva.

32) Szálláshelyeinken vendéget fogadni csak az üzemeltető személyes engedélyével lehet.

33) A házakban/szobákban található vizesblokkot kizárólag az oda bejelentkezett vendégek használhatják.

34) Egy hétnél hosszabb tartózkodás esetén takarítás hetente egyszer ágynemű és törölköző cseréjével.

35) A berendezésekben és eszközökben bekövetkezett esetleges károkat a távozás előtt ki kell fizetni, vagy utólag kiszámlázzuk.

Tűz esetén hívja a 112-es telefonszámot.

A szálláshelyek vezetője és a személyzet minden esetben jogosult a házirend betartását figyelemmel kísérni és a vendégeket a házirend betartására felszólítani. A szálláshelyekről való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, hangoskodás, folyamatos szemételhagyás, a szálláshelyek üzleti érdekeinek megsértése.

A házirend megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Kellemes pihenést kívánunk!

 

Sziget Kemping Kft.